آرشا جونآرشا جون، تا این لحظه 9 سال و 4 ماه و 10 روز سن دارد
آرشا جونآرشا جون، تا این لحظه 9 سال و 4 ماه و 10 روز سن دارد
آرشا جونآرشا جون، تا این لحظه 9 سال و 4 ماه و 10 روز سن دارد
آرشا جونآرشا جون، تا این لحظه 9 سال و 4 ماه و 10 روز سن دارد

آرشاشاه مردان

آرشا جون وکلاس اول

با سلام از مهمترین وقشنگ ترین اتفاقات این مدت مدرسه رفتن آرشاجون بود که بعدا عکس هاش رو میذارم برخلاف تصورمون ارشا روز اول رو گریه کرد وبا گریه کردن از من جداشذ من توی کلاس موندم وروز دوم هم خودم اونو به مدرسه بردم امام روزهای بعد ی شرایط بهتر شد .مغلم خوبش آقای رجایی بود که با بچه ها ارتباط خوبی برقرار کرد . وخیلی زودتر از اونچه فکرش روبکنیم آرشا جون با شرایط جدید خودش رو وقف داد .معمولا توی فاطله ایی که به خونه می رسه تا قبل از برگشت من از اداره مشق هاشو می نویسه .روزهای اول خیلی حساس بود ومدام پاک میکرد چند باری مجبورشدم پاکنش رو بگیرم تا عادت کنه . یکی از قشنگ ترین خاطاتش این بود که معلمشون گفته بود با ابرو جمله بس...
3 دی 1394